Perse implanti dentar eshte zgjidhja?

Mungesa e dhemballes se poshtem ka bere qe ajo e siperme te zbresi ne hapesiren poshte. Ky difekt mund te korrigjohet vetem me nderhyrje kirurgjikale dhe rezultatet nuk jane gjithmone te parashikueshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.